Vergroten capaciteit
Delen via:   

Het project wordt uitgevoerd om de transportcapaciteit van de verbinding te vergroten. Dat is nodig om meer elektriciteit te kunnen afvoeren, vooral op momenten waarop veel duurzame energie wordt geproduceerd. TenneT combineert de werkzaamheden voor het vergroten van de capaciteit met groot onderhoud aan de verbinding. TenneT gaat het volgende doen:

  • De geleiders, de stroomvoerende 'draden' van de verbinding, worden vervangen door geleiders met een grotere capaciteit.
  • De bevestigingen van de geleiders aan de masten, inclusief de isolatoren zullen worden vernieuwd, evenals de bliksemdraden.
  • Daar waar nodig zal staalwerk in de masten worden vervangen (bouten en moeren, hoekprofielen). De hoogte van de masten verandert niet.
  • Waarschijnlijk moet de fundering van een aantal masten worden versterkt. Hierover loopt nog onderzoek.
  • In de nieuwe bliksemdraden worden zogenoemde varkenskrullen aangebracht om ze beter zichtbaar te maken voor vogels.
  • Op of bij de hoogspanningsstations in Lelystad en Ens worden technische maatregelen genomen, waardoor het magneetveld van de verbinding na de werkzaamheden niet breder zal zijn, maar juist smaller dan op dit moment.