Vergroten capaciteit

Delen via:   

De transportcapaciteit op de verbinding wordt vergroot. Dat is nodig om meer elektriciteit te kunnen afvoeren, vooral op momenten waarop veel duurzame energie wordt geproduceerd. TenneT combineert de werkzaamheden voor het vergroten van de capaciteit met groot onderhoud aan de verbinding. TenneT gaat het volgende doen:

  • De geleiders, de stroomvoerende 'draden' van de verbinding, worden vervangen door geleiders met een grotere capaciteit.
  • De bevestigingen van de geleiders aan de masten, inclusief de isolatoren zullen worden vernieuwd, evenals de bliksemdraden.
  • Daar waar nodig zal staalwerk in de masten worden vervangen (bouten en moeren, hoekprofielen). De hoogte van de masten verandert niet.
  • De mastfundaties en constructies zijn getoetst aan de nu geldende bouwnormen. Bij de meeste masten moet de mastfundatie en constructie versterkt worden.
  • In de nieuwe bliksemdraden worden zogenoemde varkenskrullen aangebracht om ze beter zichtbaar te maken voor vogels.
  • Er worden technische maatregelen genomen, waardoor het magneetveld van de verbinding na de werkzaamheden niet breder zal zijn, maar juist smaller dan op dit moment.
  • Op zowel hoogspanningsstation Diemen als Lelystad worden de 'aansluitingen' aangepast zodat de extra stroom verwerkt kan worden.'
  • Tijdelijk 'onderdak' voor de ooievaars, die bij Lelystad in de masten zitten.
  • Tijdens de Floriade wordt er in Almere niet gewerkt aan de masten rondom het Weerwater.

Veelgestelde vragen

Alle veelgestelde vragen
Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.