Worden er nieuwe hoogspanningsmasten geplaatst?
Delen via:   

Nee, dat is niet nodig. TenneT wil de bestaande verbinding verbeteren zodat er meer transportcapaciteit ontstaat. Een mogelijke uitzondering is de situatie ten noorden van Lelystad, waar de hoogspanningsverbinding de snelweg A6 kruist. Onderzocht wordt nog of er een extra mast nodig is om deze kruising te verbeteren.

Bij andere hoogspanningsverbindingen in Nederland biedt de optie om de capaciteit van de bestaande verbinding te vergrotente weinig soelaas. Daar worden dus wèl nieuwe verbindingen aangelegd. Dit is bijvoorbeeld het geval in Zuidwest-Nederland en in de Randstad.