Wat zijn ontwerpbesluiten?

Delen via:   

Voor de werkzaamheden aan de hoogspanningsmasten zijn vergunningen ( en ook ontheffingen?) nodig. TenneT bereidt de aanvraag van deze vergunningen (en ontheffingen) voor, die bij ministeries, provincies, en  gemeenten, worden ingediend. Deze partijen beslissen over de aangevraagde vergunningen, waarbij de minister van EZK de termijnen bepaalt waarbinnen de (ontwerp)besluiten genomen moeten worden.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.