Wat staat er in het MER?

Delen via:   

In het MER (Milieu Effect Rapport) staat wat de milieueffecten zijn. Zoals de onderzochte effecten op natuur, en leefomgeving. Mede op basis van de beoordeling van deze effecten is het ontwerpbesluit tot stand gekomen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.