Wat is de planning?

Delen via:   

Vanaf 11 december 2020 komen de vergunningen ter inzage te liggen. U kunt dan tot en met 21 januari 2021 uw zienswijze(n) indienen. In maart/april 2021 worden naar verwachting de definitieve vergunningen afgegeven en start de aanleg van de bouwwegen. Vanaf juli 2021 start het vervangen van de geleiders en versterken we, daar waar nodig, de mastconstructies en fundaties.  Samen met de aannemer wordt nog gekeken wat de gevolgen zijn voor de omgeving (soort overlast ed). In februari kunnen we hier meer over zeggen. Direct omwonenden worden minimaal 2 weken voor de start van de werkzaamheden geïnformeerd.

In 2023 is de hele verbinding opgewaardeerd en klaar voor de toekomst.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.