Wat is de belasting van de verbinding gemiddeld afgelopen jaren? Waarom vinden de berekeningen plaats op basis van een gemiddelde?

Delen via:   

Voor de berekening wordt uitgegaan van de nominale stroom van de hoogspanningsverbinding. In feite is dat de maximale gebruikscapaciteit waar TenneT vanuit gaat. De feitelijke belastingwaarde van de geleiders is vaak hoger, maar kan niet worden bereikt omdat bijvoorbeeld de transformatoren die belastingwaarde niet kunnen leveren. In de praktijk spreken we vaak over de maximale transportcapaciteit van de hoogspaningsverbinding.

Bij de globale schatting van de breedte van de zones voor het magnetische veld in de buurt van het Nederlandse hoogspanningsnet is steeds van deze nominale belasting en de daarbij behorende stroom uitgegaan [40]. Om bedrijfszekerheids- en veiligheidsredenen zal het jaargemiddelde van de stroom ruim onder deze nominale belasting moeten blijven. In de KEMA/RIVM-analyse is aangenomen dat de belasting van de lijn gelijk over de twee (of drie of vier) circuits is verdeeld. Voor het bepalen van de nominale belasting is verder uitgegaan van het (n-1)-criterium. Als een van de circuits niet kan worden gebruikt, moet het andere circuit (of de andere circuits) het vermogen van de gehele lijn kunnen transporteren. Daarom is bij twee circuits de belasting van een circuit gemiddeld over een heel jaar niet meer dan de helft van de nominale belasting. In werkelijkheid zal de jaargemiddelde stroom door een circuit meestal onder de helft van de nominale stroom liggen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.