Wat betekenen de adviezen over het voorzorgbeleid van Verdaas en Lysias?

Delen via:   

TenneT is blij met het voornemen van minister Wiebes om meer duidelijkheid te scheppen in het voorzorgbeleid rond elektromagnetische velden. TenneT is als landelijk netbeheerder betrokken bij het beleidstraject en volgt het met veel interesse. In de tweede helft 2021 hopen we op meer duidelijkheid rond het nieuwe beleid. Daarna moet het nog door de Tweede Kamer goedgekeurd worden.

De maatregelen die we treffen, het slimmer ophangen van de geleiders/lijnen in de mast (faseoptimalisatie), is een effectieve technische oplossing, die ervoor zorgt dat het magneetveld beduidend smaller wordt dan de huidige situatie. Deze maatregel past binnen de adviezen van Verdaas en Lysias. Of faseoptimalisatie onderdeel zal worden van het nieuwe beleid wachten wij met interesse af.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.