Waarom is de opwaardering nodig?

Delen via:   

We gebruiken steeds meer energie. De vraag naar elektriciteit zal ook alleen maar blijven toenemen. We bouwen meer woningen, er komen grote bedrijven naar Nederland, zoals datacenters en het gebruik van elektrische auto’s neemt toe. Er wordt steeds meer duurzame stroom opgewekt. Vooral in het noorden, maar daar wordt het niet allemaal gebruikt. Het moet dus vervoerd worden door de rest van Nederland. Het huidige hoogspanningsnet is niet voldoende en kan de grote hoeveelheid extra elektriciteit niet vervoeren. Daarom wordt het bestaande 380kVnet opgewaardeerd.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.