Waar vinden nog meer van dergelijke projecten plaats?
Delen via:   

Het vergroten van de capaciteit van de verbinding Diemen-Lelystad maakt onderdeel uit van het programma Beter Benutten Bestaande 380kV. Meer informatie over dit programma en over de andere hoogspanningsverbindingen, die zullen worden aangepast, vindt u op de website van het programma.