Meer elektriciteit over de verbinding, wat betekent dat voor de magnetische velden?

Delen via:   

Bij transport van elektriciteit is altijd sprake van magnetische velden. Net als thuis, bij de stofzuiger, een lamp en een wasmachine. Als je een apparaat aanzet gaat er een stroom lopen door het elektriciteitssnoer, waarmee het apparaat verbinding maakt met het stopcontact. Deze stroom veroorzaakt dan een magneetveld. Door nieuwe lijnen anders (slimmer) op te hangen in de masten krijgen we een smaller magneetveld. Zelfs smaller dan in de huidige situatie, waardoor de impact op de omgeving kleiner wordt. Zelfs als er aan het einde van het project meer stroom door de  lijnen loopt.

De Rijksoverheid heeft in 2005 voorzorgbeleid voor magneetvelden van bovengrondse hoogspanningslijnen ingevoerd. In de huidige situatie voldoen we aan het beleid. In de nieuwe situatie zal dat ook zo zijn. Volgens het beleid moet het aantal gevoelige bestemmingen (woningen, scholen, crèches) binnen de magneetveldzone minimaal gelijk blijven. Door het slimmer ophangen van de lijnen (faseoptimalisatie) doen wij het maximale om het magneetveld te minimaliseren. Ten opzichte van de huidige situatie neemt het aantal  woningen dat binnen de magneetveldzone ligt zelfs behoorlijk af (van 955 naar 701 bestemmingen), en doen wij dus meer dan vanuit het beleid strikt noodzakelijk is.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.