Kunnen masten niet verplaatst worden, nu er toch aan gewerkt wordt?

Delen via:   

TenneT heeft de wettelijk taak om de leveringszekerheid te waarborgen, op een zo doelmatig mogelijke manier. Uiteraard binnen grenzen van wet- en regelgeving en landelijk beleid. Dit betekent onder andere dat TenneT bestaande infrastructuur, die met beperkte aanpassing nog naar behoren functioneert, niet kan vervangen door nieuwe infrastructuur als daar geen aanleiding voor is vanuit technische noodzaak, wet- en regelgeving of landelijk beleid. Het verplaatsen van masten/verbinding zou substantiële meerkosten met zich meebrengen (de kosten zijn 3 of 4 keer zo hoog). Er is vanuit techniek, regelgeving en landelijk beleid geen aanleiding om deze meerkosten te maken.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.