Komt er een nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding tussen Diemen, Lelystad en Ens?

Delen via:   

TenneT kijkt continue waar mogelijke toekomstige knelpunten kunnen ontstaan. Ook de verbinding tussen Diemen, Lelystad en Ens wordt onderzocht, zoals in het Investeringsplan van TenneT staat. Als blijkt dat hier een knelpunt ontstaat en TenneT ook daadwerkelijk gaat investeren, dan wordt er een concreet plan gemaakt. De (regionale) stakeholders, waaronder de betrokken gemeenten, worden dan nauw betrokken. De opwaardering van de bestaande verbinding moet sowieso plaatsvinden.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.