Komt er een nieuw (380kV) transformatorstation bij Almere?

Delen via:   

Als de vraag in en om Almere sterk gaat toenemen, als gevolg van de komst van datacenters, moet er een nieuw transformatorstation gebouwd worden. De gemeente Almere bepaalt of zij wel of geen extra datacentra toe staat op haar grondgebied. TenneT en het ministerie van EZK gaan daar niet over. Er is nog geen locatiestudie naar een nieuw hoogspanningsstation gedaan. Mocht een nieuw hoogspanningsstation nodig zijn, dan wordt de gemeente Almere betrokken bij de locatiekeuze. Uiteraard worden de inwoners van Almere daarover geïnformeerd en bij de beslissing betrokken.  

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.