Kan er niet een nieuwe verbinding op een andere plaats worden aangelegd?
Delen via:   

TenneT is wettelijk verplicht om het hoogspanningsnet efficiënt te beheren.

Uit het oogpunt van efficiënt netbeheer is een nieuwe verbinding niet aan de orde. Er bestaat al een goed functionerende verbinding, waarmee na vergroting van de huidige capaciteit de komende jaren in de transportbehoefte kan worden voorzien. Daarom is het bouwen van een vervangende verbinding niet nodig (= niet doelmatig in de zin van de Elektriciteitswet 1998).

Daarnaast is de aanleg van een nieuwe verbinding ordegrootte 5x zo duur als de beoogde aanpassing van de bestaande lijn. Ook om díe reden is een dergelijke oplossing in strijd met efficiënt netbeheer.

Tot slot heeft het aanleggen van een nieuwe verbinding een groot impact op de omgeving. Een nieuwe verbinding zal altijd nieuwe bewoners en waarschijnlijk ook nieuwe gemeenten 'raken'. Er spelen dus ook andere belangen dan alleen die van de mensen, die nú bij de bestaande hoogspanningslijn wonen.

Juist omdat het meestal moeite kost om voldoende draagvlak te vinden voor een nieuwe hoogspanningslijn, duurt het wel 10 tot 12 jaar voordat zo'n lijn er staat. En dat is veel te lang om het transportknelpunt tijdig op te lossen.