Is de relatie tussen hoeveelheid stroom (Ampère) recht evenredig met de hoeveelheid elektro-magnetische straling (microtesla)? Bijv. 1000 Ampere is 0,4 microtesla en 2000 Ampere is 0,8 microtesla).

Delen via:   

De relatie tussen magneetveldsterkte en de hoeveelheid stroom is recht evenredig. De relatie tussen de magneetveldzone en de hoeveelheid stroom is dat niet, omdat bij de berekening volgens de handreiking wordt uitgegaan van de maximale capaciteit van de verbinding en niet van de hoeveelheid stroom op een bepaald moment.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.