Indien het stralingsniveau wordt berekend zal er ooit proefondervindelijk zijn vastgesteld dat deze berekeningen kloppen. Zijn er rapporten beschikbaar waarin dit is aangetoond?

Delen via:   

Het RIVM heeft in het verleden (eveneens als gevolg van twijfels over de rekenmethodiek bij omwonenden) zogenaamde validatieonderzoeken laten uitvoeren. Hieruit blijkt dat de magneetveldzones van hoogspanningslijnen juist zijn berekend. Deze rapporten en overige informatie zijn te vinden op https://www.rivm.nl/nieuws/magneetveldzones-hoogspanningslijnen-juist-berekend

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.