Ik ben het er niet mee eens, waarop kan ik reageren.

Delen via:   

Op de ontwerp besluiten/ vergunningen en  het MER kunt u nu uw zienswijze geven. In dit ontwerp zijn de gemaakte keuzes voor tracé en uitvoeringswijze gemotiveerd. Het ontwerp besluit en het MER liggen nu ter inzage. Als de ontwerpbesluiten (vergunningen) zijn vastgesteld, bestaat er de mogelijkheid beroep in te dienen. Deze worden in behandeling genomen door de Raad van State die hier ook uitspraak over zal doen.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.