Hoe zit het dan met de relatie tussen magnetische velden en gezondheid?

Delen via:   

Er is en er wordt veel onderzoek gedaan naar mogelijke effecten van magnetische velden op de mens. De Gezondheidsraad geeft aan dat na vele jaren van onderzoek, er vanuit wetenschappelijk onderzoek nog altijd geen oorzakelijk verband bewezen is tussen de blootstelling aan magnetische velden van hoogspanningslijnen en gezondheidsrisico's.

Wel is er een statistische relatie gevonden tussen bovengrondse hoogspanningslijnen en kinderleukemie: uit onderzoek is gebleken dat in de omgeving van bovengrondse hoogspanningslijnen het aantal gevallen van kinderleukemie verhoogd is.   Van de 130 gevallen van kinderleukemie die er jaarlijks in Nederland zijn, kan 1 geval in de 2 jaar mogelijk samenhangen met bovengrondse hoogspanningslijnen. Het is niet zeker wat de oorzaak daarvan is. De Gezondheidsraad acht het aannemelijk dat de verhoogde kans op kinderleukemie samenhangt met het magneetveld van hoogspanningslijnen. In vergelijking met andere risico’s in de leefomgeving (zoals het wonen aan een drukke weg) is het gezondheidsrisico van hoogspanningslijnen echter laag.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.