Hoe breed is de magneetveldzone nu en hoe breed wordt deze straks?
Delen via:   

Op een website van het RIVM (http://geodata.rivm.nl/netkaart.html) staat een netkaart, waarop je een hoogspanningslijn kunt aanklikken, waarna de breedte van de indicatieve magneetveldzone*) verschijnt. Voor de hele verbinding Diemen-Lelystad380kV is die indicatieve magneetveldzone aan weerszijden van de verbinding 120 m breed (gemeten vanaf het hart van de verbinding).

Naast de indicatieve magneetveldzone kennen we de specifieke magneetveldzone. Dat is de magneetveldzone, zoals deze specifiek voor deze verbinding is berekend volgens de methode die is vastgelegd in de zogenoemde Handreiking van het RIVM. Het resultaat van deze specifieke berekening is nauwkeuriger dan de indicatieve magneetveldzone. TenneT zal in het kader van het milieu-effectonderzoek door een onafhankelijk bureau laten uitrekenen hoe breed de specifieke magneetveldzone nu is en na de werkzaamheden zal zijn. Voor die definitieve berekening zijn de definitieve technische specificaties nodig van de nieuwe situatie en die specificaties zullen in de komende weken worden vastgesteld.

*) De magneetveldzone is de zone waarbinnen jaargemiddeld de blootstelling hoger is dan 0,4 microtesla.