Blijft de verbinding nodig als we straks zelf duurzame energie opwekken?
Delen via:   

Zeker. Met lokale of eigen opwekking kan in de komende decennia een beperkt deel van de elektriciteitsvraag worden ingevuld, zeker voor huishoudelijk gebruik. Maar grote energieopwekkers blijven noodzakelijk voor de momenten waarop er geen duurzame energie kan worden geproduceerd en om (industriële) grootverbruikers van elektriciteit te voorzien. Er blijft dan ook behoefte aan elektriciteitstransport over grotere afstanden. En daar is het hoogspanningsnet voor nodig.