Snoeien van bomen en struiken

Delen via:   
20 / 01 / 2021

Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren moeten een aantal van de bomen en struiken gesnoeid worden. Dit speelt rondom de masten waar ook de werkterreinen alsmede en de tijdelijke toegangswegen komen te liggen. De werkterreinen zijn zo ingericht dat snoei zoveel mogelijk voorkomen wordt. Bomen kappen is niet nodig, ze moeten soms wel teruggesnoeid worden. We houden in de gaten of ze weer goed groeien, als de werkzaamheden afgerond zijn.

Begin februari beginnen wij met de werkzaamheden. In de omgeving van Almere Poort gaan we snoeien, op de andere locaties gaat het vooral om maaien.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.