Milieueffecten uitbreiding hoogspanningsnet Diemen-Lelystad goed in beeld

Delen via:   
03 / 03 / 2021

Lelystad - De milieueffecten voor de uitbreiding van het hoogspanningsnet tussen Diemen en Lelystad zijn goed beschreven in het milieueffectrapport. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over dit rapport. De ministers van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vroegen de Commissie de inhoud van het rapport te beoordelen. TenneT, de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet, wil tussen Diemen en Lelystad de capaciteit van dat net vergroten. Hiervoor moeten op een aantal plaatsen werkzaamheden uitgevoerd worden. Voordat de ministers besluiten over deze plannen zijn de milieugevolgen onderzocht en vastgelegd in een milieueffectrapport. Het rapport beschrijft helder het nut en de noodzaak van de vergroting van de capaciteit. Er zijn drie opties met elkaar vergeleken en het blijkt dat de verwachte milieueffecten niet verschillen. Ondanks de uitbreiding van de capaciteit van de hoogspanningsleiding zullen er 254 woningen minder binnen de magneetveldzone vallen. Dit komt door het toepassen van een slimme technische maatregel. De Commissie beveelt de ministers aan om naar de sinds 2015 sterk toegenomen neerslag van stikstof op het natuurgebied Naardermeer te kijken. 'Beschouw deze toename samen met de extra stikstofuitstoot door de geplande werkzaamheden', zegt de Commissie.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.