Informatieavonden hoogspanningsverbinding Diemen-Lelystad 380 kV

Delen via:   
22 / 08 / 2018

De hoogspanningsverbinding Diemen-Lelystad wordt geschikt gemaakt voor meer elektriciteitstransport van (duurzaam opgewekte) energie. De productie van duurzame energie, zoals van wind en zon, kent pieken en dalen en vereist elektriciteitstransport over langere afstanden. Daarom is het noodzakelijk om de transportcapaciteit van onder andere deze verbinding te vergroten.

Het ministerie van EZK is bij dit project betrokken, omdat de vergunningenprocedure door het rijk wordt gecoördineerd. Het ministerie is óók bevoegd gezag voor enkele van de vergunningen die zullen moeten worden aangevraagd.

Voor het hoogspanningsproject Diemen-Lelystad zal een milieueffectrapportage (m.e.r.) worden uitgevoerd. In de Notitie Reikwijdte en Detail zal worden beschreven wat er wel of niet zal worden onderzocht. Binnenkort zal de NRD ter inzage worden gelegd en zullen informatieavonden worden gehouden. We houden u via deze website op de hoogte.

Vragen?

Meer informatie over dit project vindt u op de website: www.diemen-lelystad380kv.nl
Heeft u vooraf al vragen? Stuur dan een mail naar info@diemen-lelystad380kv.nl of bel ons via: 0800 – 836 63 88.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.