Gemeente Almere en TenneT maken afspraken over werkzaamheden aan hoogspanningsverbinding

Delen via:   
03 / 11 / 2020

Om in de toekomst meer elektriciteit te kunnen transporteren moeten we, naast nieuwbouw, ook bestaande hoogspanningsverbindingen aanpassen. Zo wordt er een grotere transportcapaciteit mogelijk gemaakt. Daarom gaat TenneT de bestaande landelijke 380 kV ring, de 'ruggengraat' van het landelijk hoogspanningsnet, opwaarderen. Dit gebeurt binnen het programma 'Beter Benutten Bestaande 380 kV', waarbij in Nederland 6 verbindingen vernieuwd worden. De verbinding tussen Diemen-Lelystad valt ook binnen dit programma.

Werkzaamheden (dit gaat over het waarom)
Voor het opwaarderen van de bestaande hoogspanningsverbinding tussen Diemen en Lelystad gaan verschillende werkzaamheden plaatsvinden. In de basis betreft dit het ophangen van nieuwe geleiders (de draden waar de stroom door vervoerd wordt) met een hogere transportcapaciteit dan de huidige geleiders. De huidige hoogspanningsverbinding is bovendien inmiddels bijna 50 jaar oud. Daarom worden ook andere onderdelen, zoals de isolatorkettingen en bliksemdraden, vervangen. Verder zijn de mastfundaties en constructies getoetst aan de nu geldende bouwnormen. Bij de meeste masten moeten de mastfundatie en constructie versterkt worden.

Afspraken rond de werkzaamheden
De verbinding loopt ook door de gemeente Almere. TenneT en de gemeente Almere hebben duidelijke afspraken gemaakt om de werkzaamheden zo goed mogelijk te laten verlopen. TenneT voert bijvoorbeeld geen werkzaamheden in het Weerwatergebied uit tijdens de wereldtuinbouwtenstoonstelling Floriade Expo 2022. Uiteraard zijn er afspraken gemaakt om de overlast voor de omgeving zo minimaal mogelijk te maken. Omwonenden worden van te voren geïnformeerd over de planning en de gevolgen voor hen, zoals bijvoorbeeld tijdelijke omleidingen, bouwverkeer en bouwwegen.

Woonwijk
De hoogspanningsverbinding loopt langs Almere Poort en bedrijventerrein Gooisekant door de wijken Filmwijk, Parkwijk en Tussen de Vaarten door een aantal woonwijken in Almere. Door technische aanpassingen wordt de magneetveldzone van de verbinding smaller of blijft gelijk. Dat betekent een verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Tijdens de informatieavond begin 2021 leggen we dit graag verder uit.

Vergunningen en informatieavond
TenneT heeft hiervoor inmiddels omgevingsvergunningen aangevraagd en een milieueffectrapport opgesteld. U kunt van 11 december 2020 tot en met 21 januari 2021 een reactie (zienswijze) geven op deze vergunningen. In januari 2021 organiseren we een online informatieavond. Daarbij worden de plannen en de verdere procedure uitgelegd en kunt u uiteraard vragen stellen.

Planning
Vanaf 11 december 2020 komen de vergunningen ter inzage te liggen. U kunt dan tot en met 21 januari 2021 uw zienswijze(n) indienen. In maart/april 2021 beginnen we met de aanleg van de bouwwegen. Begin 2021 is bekend welke aannemer het werk gaat uitvoeren. Dan wordt duidelijk hoe de exacte planning wordt en welke invloed het heeft op de omgeving (bouwverkeer, bouwwegen en dergelijke).
Vanaf juli 2021 start het vervangen van de geleiders en het versterken van de mastconstructies en fundaties. In 2023 is de hele verbinding opgewaardeerd en klaar voor de toekomst.

Informatie
Op https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/diemen-lelystad-380-kv vindt u meer informatie over de vergunningen en procedures over het project.
Raadsbrief van de gemeente Almere over de hoogspanningsverbinding.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.