Ecoloog kijkt mee

Delen via:   
04 / 06 / 2021

Er is voorafgaand en tijdens de werkzaamheden veel oog voor dieren en planten. We doen onderzoek naar (mogelijk) aanwezige diersoorten en planten. Daar wordt tijdens de bouw rekening mee gehouden of er worden voorafgaand aan de bouw maatregelen getroffen. Bijvoorbeeld het plaatsen van paddenschermen.
Een ecoloog gaat regelmatig het veld in om te kijken of er bijvoorbeeld nesten in het gras zitten dat gemaaid moet worden, voordat de werkzaamheden starten.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.