Data en locaties inloopavonden bekend

Delen via:   
27 / 09 / 2018

De hoogspanningsverbinding Diemen-Lelystad wordt geschikt gemaakt voor meer elektriciteitstransport van (duurzaam opgewekte) energie. Voor dit traject wordt een Milieueffectrapportage (MER) uitgevoerd om de milieueffecten in kaart te brengen, van onder andere de magneetveldzones.
In de notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt beschreven wat er wel of niet wordt onderzocht. Het concept van deze notitie ligt vanaf 5 oktober 5 weken ter inzage.
 
Graag informeren wij u over de m.e.r.-procedure en over de conceptnotitie Reikwijdte en Detail. Ook zullen wij u vast een zo goed mogelijk beeld geven van wat u te zijner tijd kunt verwachten van de vergunningsprocedure, de planning en de uit te voeren werkzaamheden. Daarom organiseren TenneT en het ministerie van EZK gezamenlijk 4  informatieavonden. U kunt tussen 19:00 tot 21:00 uur binnenlopen op:

  • Dinsdag 9 oktober in Hotel Het Rechthuis Googweg 1 in Muiderberg
  • Donderdag 11 oktober in Congrescentrum De Pijler Ketelmeerstraat 90 in Lelystad
  • Dinsdag 16 oktober in Partycentrum Spotlight Amsterdamweg 1 in Almere
  • Donderdag 18 oktober in Hotel Almere (Van der Valk) Veluwezoom 45 in Almere
Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.