Bewoners geïnformeerd

Delen via:   
08 / 01 / 2021

Tijdens de eerste informatieavond zijn zo'n 20 omwonenden bijgepraat over de plannen rond de opwaardering van de 380kV hoogspanningsverbinding tussen Diemen en Lelystad. De vergunningen liggen nu ter inzage en mensen kunnen nog tot en met 21 januari 2021 een zienswijze indienen. Het ministerie van EZK heeft toegelicht hoe de procedure verder verloopt. Verder is uitgelegd wat mensen kunnen verwachten tijdens de werkzaamheden, hoe het zit met geluid en magneetvelden en hoe TenneT ervoor zorgt dat de magneetveldzone smaller wordt, terwijl er wel meer elektriciteit vervoerd wordt. In deze animatie wordt dat uitgelegd.

In februari/maart is bekend welke aannemer de werkzaamheden uitvoert. Dan kunnen we de planning in detail uitwerken.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.