Bewoners geïnformeerd
Delen via:   

08 / 01 / 2021

Tijdens de eerste informatieavond zijn zo'n 20 omwonenden bijgepraat over de plannen rond de opwaardering van de 380kV hoogspanningsverbinding tussen Diemen en Lelystad. De vergunningen liggen nu ter inzage en mensen kunnen nog tot en met 21 januari 2021 een zienswijze indienen. Het ministerie van EZK heeft toegelicht hoe de procedure verder verloopt. Verder is uitgelegd wat mensen kunnen verwachten tijdens de werkzaamheden, hoe het zit met geluid en magneetvelden en hoe TenneT ervoor zorgt dat de magneetveldzone smaller wordt, terwijl er wel meer elektriciteit vervoerd wordt. In deze animatie wordt dat uitgelegd.

Cookiemelding


Deze video wordt niet getoond omdat u geen marketing cookies heeft geaccepteerd.
Klik hier om uw instellingen aan te passen.
Of kijk de video hier.

In februari/maart is bekend welke aannemer de werkzaamheden uitvoert. Dan kunnen we de planning in detail uitwerken.