Nederland belangrijkste schakel

Delen via:   

Het Nederlandse elektriciteitsnetwerk is een belangrijke schakel in het Noordwest-Europese elektriciteitsnetwerk. Er zijn drie verbindingen met Duitsland, twee met België, een met Noorwegen en een met Engeland. Een vierde verbinding tussen Nederland en Duitsland wordt aangelegd tussen Doetinchem en Wesel. Voldoende transportcapaciteit is van belang voor:

1. De verdere ontwikkeling van één Noordwest-Europese elektriciteitsmarkt.

Zo’n markt is een belangrijk doel van de Europese Commissie en van de minister van Economische Zaken. Met voldoende transportcapaciteit kan stroom worden opgewekt op de plek waar dat het goedkoopst is en dat is belangrijk voor de portemonnee van de consument.

2. De betrouwbaarheid van het elektriciteitssysteem.

Als in Nederland bijvoorbeeld een grote energiecentrale uitvalt, moeten andere centrales dat direct opvangen. Dat kan een centrale in Nederland zijn, maar ook in het buitenland. Daarom is het van belang dat er voldoende nationale en internationale hoogspanningsverbindingen bestaan.

3. Meer ruimte voor duurzame elektriciteit.

Stroom wordt steeds meer opgewekt met duurzame bronnen als windturbines en zonnepanelen, zowel in Nederland als in andere Europese landen. Dat is een goede zaak. De opbrengst van wind- en zonne-energie is echter niet constant. Als de wind niet waait of de zon niet schijnt, blijft de productie laag. Dan moet snel op een andere manier aan de vraag naar stroom worden voldaan. Ook daarvoor is het van belang goede nationale en internationale hoogspanningsverbindingen te hebben.

Veelgestelde vragen

Alle veelgestelde vragen
Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.