Meer mogelijkheden voor elektriciteitstransport tussen Diemen en Lelystad

Delen via:   

De capaciteit van de 380kV-hoogspanningsverbinding tussen Diemen en Lelystad is niet meer toereikend om aan de transportbehoefte te voldoen. Dit komt vooral door de groei van de productie van duurzame energie en door de grote pieken in de transportbehoefte die dat met zich meebrengt. Die productie groeit zowel 'dicht bij huis' (bijv. windenergie in Flevoland en de Noordoostpolder) als 'ver weg' (bijv. windenergie op de Waddenzee en in Noord-Duitsland). Als het in die regio's hard waait, moet veel van de geproduceerde windenergie meteen worden afgevoerd. Als het windstil is, moet het hoogspanningsnet voldoende ruimte bieden om elektriciteit van andere producenten en andere productielocaties naar de gebruikers te vervoeren. De verbinding Diemen-Lelystad vervult een belangrijke rol in deze zeer dynamische stroomtransporten en daarom wordt de verbinding opgewaardeerd.

Hetzelfde probleem speelt bij de verbinding Lelystad-Ens, die aansluit op de verbinding Diemen-Lelystad. Het capaciteitstekort is op die verbinding (Lelystad-Ens) echter nog groter dan op Diemen-Lelystad en daarom zal TenneT dáár beginnen met de capaciteitsuitbreiding. Als de knelpunten op Lelystad-Ens zijn opgelost, zal "de file" zich grotendeels verplaatsen naar Diemen-Lelystad. Daarom moet de capaciteit van Diemen-Lelystad meteen na Lelystad-Ens worden vergroot.

TenneT wil de benodigde extra transportcapaciteit realiseren door de capaciteit van de bestaande verbinding te vergroten. Dit om te voorkomen dat er een nieuwe hoogspanningsverbinding moet worden aangelegd, die een nieuw beslag op ruimte zou leggen, zeer veel geld zou kosten en een jarenlange planning- en realisatietijd zou kennen. Uitgangspunt is dus om de bestaande verbinding beter te benutten.

Het vergroten van de capaciteit van de verbinding Diemen-Lelystad 380kV maakt onderdeel uit van het programma Beter Benutten Bestaande 380kV. Dit programma is bedoeld om de transportcapaciteit in verschillende delen van het 380kV-net te vergroten. Meer informatie over dit programma en over de andere hoogspanningsverbindingen, die zullen worden aangepast, vindt u op de website van het programma.

Veelgestelde vragen

Alle veelgestelde vragen
Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.