Milieueffectrapportage

Delen via:   

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft aan initiatiefnemer TenneT gevraagd om voor dit project een milieueffectrapportage te laten uitvoeren. De belangrijkste reden daarvan is dat het ministerie daarmee een zorgvuldig besluitvormingsproces wil bevorderen voor de omgevingsvergunningen waarbij van het bestemmingsplan wordt afgeweken.

Het proces van de milieueffectrapportage loopt vooruit op het indienen van vergunningaanvragen. Het proces start met de ter inzage legging van de conceptnotitie Reikwijdte en Detail. Het concept van het milieueffectrapport wordt samen met de vergunningaanvragen ingediend en komt tegelijk met de ontwerpbesluiten ter inzage te liggen. Ook dàn kan een ieder die dat wenst daar zijn of haar zienswijze over geven.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.