Wat is de planning?
Delen via:   

De planning voor dit project is als volgt.

5 oktober – 15 november 2018
ter inzage legging conceptnotitie Reikwijdte en Detail en inloopavonden

1e kwartaal 2019
indienen vergunningaanvragen

Net vóór de zomer of ná de zomer 2019
ter inzage legging concept-MER (milieueffectrapport) en ontwerpbesluiten

4e kwartaal 2019
ter inzage legging definitieve besluiten

1e kwartaal 2020
start van versterken funderingen

2e kwartaal 2020
Start vervangen geleiders

Zomer 2021
In bedrijfname van de aangepaste verbinding