Wat is de planning?
Delen via:   

De planning voor dit project is als volgt.

3e kwartaal 2020
Indienen vergunningaanvragen

4e kwartaal  2020
Ter inzage legging concept-MER (milieueffectrapport) en ontwerpbesluiten

1e kwartaal 2021
Ter inzage legging definitieve besluiten

2e kwartaal 2021
Start van versterken funderingen

2e kwartaal 2021
Start vervangen geleiders

4e kwartaal 2022
In bedrijfname van de aangepaste verbinding

2023
Nazorg, laatste punten